background
Memorial Jeroen De Backer

Wij   willen   jullie   bedanken   voor   jullie   steun   en   deelname.
De   editie   van   2014   gaat   niet   door.  Bij   een   volgende   editie,   hopen   we   opnieuw   te   rekenen   op   jullie   steun.
Graag   verwijzen   we   jullie   ook   door   naar   de   website www.stamceldonor.be.
Met   dank,   de   organisatie

Editie   2013
    984   DEELNEMERS     -   3   ROUWKOFFERS   T.W.V.   5000   EURO GESCHONKEN   AAN
    STAD   ZOTTEGEM,   GEMEENTE   BRAKEL   EN   HUIS   EMMAÜS   TE   AALST.

Editie   2012
    1379   DEELNEMERS           -   5215   EURO   GESCHONKEN   AAN   RODE   KRUIS
    144   NIEUWE   DONOREN   -   520   AANWEZIGEN   OP   EETFESTIJN

image1 image2 image3

Rouwkoffers

Als een dierbare sterft, schieten woorden tekort. De rouwkoffer kan een hulpmiddel zijn om met kinderen en jongeren verlieservaringen bespreekbaar te maken.

“Een rouwkoffer: een koffer vol troost. Kinderen helpen bij verlies en verdriet." In de koffer zullen achtergrondinformatie, prentenboeken, kinderboeken, boeken voor volwassenen, affiches met gedichten, een knuffelpop, handpoppen, mooie symbolen zoals een steen, een kaars, een pluim, een herinneringsdoosje, een herinneringsboekje, uitgewerkte lessen en rituelen,... te vinden zijn. We willen met onze rouwkoffer scholen, organisaties, jeugdbewegingen en gezinnen suggesties en waardevolle ideeën aanreiken om om te gaan met verdriet. Deze koffer kan gebruikt worden tijdens crisissituaties maar ook in de periode rond Allerheiligen.

De organisatie memorial Jeroen De Backer zal aan stad Zottegem en de gemeente Brakel een rouwkoffer schenken.

Ook willen wij vanuit onze organisatie de mensen blijvend bewust maken van het belang bloed te geven en de noodzaak van stamcelregistratie.

Op deze manier willen wij de mensen blijven hoop geven.

Stadsbestuur